پنجــره فولاد رضـــا برات کربـــــلا میده
هر کی میره به کربلا، از حرم رضا میره
منبع عکس پائین : jamnewsمنبع عکس پائین: دانشگاه فردوسی مشهد
تاکنون سه سنگ مرقد بر مزار حضرت رضا (علیه السلام) نصب شده که هر کدام ارزش تاریخی خود را دارند.

http://www.askquran.ir/thread37014-11.html#post622688