شعری در مورد شهادت حضرت امام کاظم ع

این شعر زیبا را سیو و ذخیره نمایید  برای سالروز شهادت حضرت

 امام موسی کاظم ع

 

        شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام

 

سلام ای  یوسف زندانی عشق             به اذنت آمدم مهمانی عشق

سلام ای باب حاجات دو دنیا                 شفاعت کن ز جمع ما  در عقبا

سلام ای موسی زهرای اطهر              امام  هفتمین از نسل حیدر ع

سلام  ما  به  صحن  کاظمینت                 به فرزندت  رضا نور دو عینت

سلام ای حضرت موسی بن جعفر          که باشد بر لبت ذکر پیمبرص

سلام ای حضرت مظلوم و تنها                الا  ای  داغدار زخم زهرا ص

دو چشمت غرق نم گردیده از غم           بنا لی   در  عزای   او  دمادم

برای  چشم گریانت  بمیرم                     که صبح و شام نالیدی ز ماتم

تو شاه و شیر مرد عالمینی                    عزادار   مصیبات  حسینی  ع

بمیرم کنج زندان ناله کردی                زمین را زین ستم شرمنده کردی

زبانت روزه و افطار سیلی                       که رویت از ستم گردیده نیلی

میان هر مناجاتت شب و شام              شنیدی از عدویت حرف و دشنام

به دست و پای تو زنجیر بستند             همانانکه  همه  ملعون  و  پستند

دلت یاد شهید کربلا کرد                          همانکه تشنه  لب  یاد  خدا کرد

بمیرم دخترت مظلومه تنهاست            عزیز  قلب  تو  معصومه  تنهاست

ببین گریان شده شاه خراسان                   ز  تابوت   تو  بر  دوش  عزیزان

پس از دوری به دیدارت رسیدند                 پی  تابوت   تو   از  غم   دویدند

ا لیاس دوستی زینبی                 24/4/1388     21 / رجب / 1430

http://setayeshgaran.blogfa.com

گوگل

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=22274&page=4

http://ememkazem.blogpars.com/?blogname=ememkazem&postarch=34&tpl=