اس ام اس و پیامک تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول

اس ام اس و پیامک تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول

حلول ماه ربیع الاول را به همه شماها تبریک میگم

امشب به عشاق حسین (ع)، زهرا دهد مزد عزا

یک عده را درمان دهد، یک عده بخشش در جزا

یک عده را مشهد برد، یک عده را دیدار حج

باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج

ادامه در

http://www.hamechie.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a8%db%8c/