نقشه حرکت کاروان امام حسین ع از مکه تا کربلا از کربلا تا شام و بازگشت به کربلا و از انجا به مدینه

 

 

 

 

http://www.eteghadat.com/Files/user2/maseer_karwan.jpg

عکسها از گوگل

..........................................

 

حرکت امام حسین ع به سوی کوفه

نقشه حرکت کاروان امام حسینع از مکه تا کربلا از کربلا تا شام و بازگشت به کربلا و از انجا به مدینه

www.ya133.blogfa.com/87114.aspx

 

http://aliyeasghar.blogfa.com

http://fatemion-tehran.blogfa.com

....................................

منازل‌ مسیر كاروان‌ امام‌ از مكه‌ تا كربلا


منزل‌ اول‌: ابطح‌
منزل‌ دوم‌: تنعیم‌
منزل‌ سوم‌: صِفاح‌
منزل‌ چهارم‌ : وادی‌ العقیق‌
منزل‌ پنجم‌: وادی‌ الصّفرا
منزل‌ ششم‌: ذات‌ِ عِرق‌
منزل‌ هفتم‌: حاجِر
منزل‌ هشتم‌: فَید
منزل‌ نهم‌: اِجفَر
منزل‌ دهم‌: خُزَیمیّه‌
منزل‌ یازدهم‌: شقوق‌
منزل‌ دوازدهم‌: زرود
منزل‌ سیزدهم‌: ثعلبیه‌
منزل‌ چهاردهم‌: زباله‌
منزل‌ پانزدهم‌: القاع‌
منزل‌ شانزدهم‌: عقبه‌
منزل‌ هفدهم‌: قرعاء
منزل‌ هجدهم‌: مغیثه‌
منزل‌ نوزدهم‌: شراف‌
منزل‌ بیستم‌: ذَوحُسُم‌
منزل‌ بیست‌ و یكم‌: البیضه‌
منزل‌ بیست‌ و دوم‌: عُذیب‌ الهجانات‌
منزل‌ بیست‌ و سوم‌: قصر بنی‌ مقاتل‌
منزل‌ بیست‌ و چهارم‌: نینوا
منزل‌ بیست‌ و پنجم‌: كربلا

http://www.yasinmedia.com/fa/2009-11-20-22-47-00/2009-11-04-01-01-01/1321-2009-12-18-18-06-56.html

http://qara-ali.blogfa.com/8809.aspx

هردو مطلب نقشه راه و اسامی منازل مجزا در وبلاگ :

http://mahemoharam.blogfa.com/8908.aspx