آدرس کانال متوسلین

http://Telegram.me/motevaselen

کانال بالا آقابان و خانمها می توانند عضو شوند

کانال مذهبی است