بسمه تعالی 
با عرض سلام 
تعدادی گروه در تلگرام دارم که همه برای خانمهاست

و یک کانال دارم که هم خانمها و هم آقایان می توانند 

در آن عضو شوند

فقط خواهش می کنم حتما به گروههایی که فقط برای

خانمهاست توجه شود و آقایان شرعا و اخلاقا نمی توانند وارد 

شوند گروههای خانمها مذهبی و یا مذهبی و هنری اند و

کانالی که خانمها و آقایان می توانند حضور یابند مذهبی است
در ادامه آدرس آنها را قرار می دهم