منتشر کنید تا به دست همه برسه و دسته جمعی برای ظهور دعا کنیم انشاالله که زودتر چشممون به جمالش روشن