خواص دعای جوشن کبیر به تفکیک بند به بند:
بند 1- برای روزی است ؛هر روزخدا را با  اسما بخوانید .  بند 2- اگر در مهلكه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در برنامهای واقع شده اید كه بیرون آمدن از آن مشكل است .  بند  3-در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تكرار كنید .  بند  4- برای ایجاد جاه و مقام .  بند 5- برای نزدیك شدن به خدا .  بند  6- برای خشوع دل و تواضع پیدا كردن در مقابل خدا .  بند 7- یا غافر الخطا یا برای روزی حلال .  بند  8- یا ذالحمد ؛برای نعمت و یا اگر كسی در وعده اش همیشه تعلل میكند  .  بند 9 –برای ایجاد محبت  .  بند  10-یا صانع كل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی كه بد دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید  .  بند 11 –یا عدتی عند شدتی  برای گشایش وآسانی در كار مهمی كه بدنبال آن هستید .  بند 12- یا علام الغیوب برای گشایش بخت  .  بند 13- برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه .  بند 14- برای ایجاد آرامش در كسی كه  یاغی و عصیانگر است .  بند  15- برای جریان افتادن سریع كاری و جلوگیری از امروز و فردا كردن  .  بند 16- برای از بین رفتن ترس از نكیرو منكر  .  بند  17- برای آسان شدن كار .  بند  18- اگر با شخص مهمی كار مهمی دارید .  بند 19- برای آسان گذشتن از پل صراط .  بند 20- برای حفظ ایمان  .  بند 21- برای از بین رفتن درد وغم .  بند 22- بند 24  برای آسان شدن كارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از شروع  .  بند 26- برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت خانه خدائید روزی 21 مرتبه این را بخوانید  .  بند 27و 28- برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف .  بند 24و30- برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن  .  بند 31و32- برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت  .  بند  34و35- برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر  .  بند 36و58-برای دفع هر نوع شر  .  بند 37- برای حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری  .  بند 38و92-برای دفع چشم زخم و نظر بد  .  بند 39- برای حفظ مال  .  بند 40- برای حمل اسباب و باز كردن مغازه به جهت خوب بودن درآمدش.  بند42- برای دست یابی به رحمت الهی  .  بند 43- برای رهای از گناه و معصیت .  بند 45 – برای بزرگ و عزیز شدن  .  بند 46- برای آسان شدن امور الهی  .  بند 48- زود بلند شدن برای نماز و یا طلب هر ساعتی كه میخواهید برای نماز صبح برخیزید  .  بند  های 49-77-86-برای دفع بلا .  بند 50- برای بیدار شدن در هر ساعتی  .  بند  های 51-71- برای دفع اجنه  .  بند 52- برای رفع ناراحتی اعصاب  .  بند 53-54- برای دفع باد سرخ  .  بند 55-94- برای رفع سردرد .  بند 56-57-هرگاه كسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت زننده به سختی دچار شود  .  بند 59-93-95- برای رفع كمردرد .  بند 60- برای رفع باد شكم  .  بند 61-88- برای رفع سرخك .  بند 62- قبل از وارد شدن به دریا برای ایمنی  .  بند 63-66- برای رفع سردرد (دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا چهل و یك بار خوانده شود  .  بند 63-80- برای رفع چشم درد  .  بند 62- برای رفع زكام  .  بند 67- برای بیشتر شدن نور چشم  .  بند 68- برای رفع درد بینی  .  بند 70-87- برای  رفع قولنج  .  بند 72- برای رفع درد ساق پابند 73-74- برای رفع درد دهان  .  بند 75- برای رفع گوش درد  .  بند 76- برای رفع دندان درد  .  بند  79- برای رفع درد و سستی بدن  .  بند 80- برای رفع درد حلق و حنجره  .  بند  های 83و85و99- برای رفع كل امراض  .  بند  84- قبل از هر كاری خوانده شود  .  بند 89- برای رفع باد زرد  .  بند 90- برای رفع باد سفید  .  بند 91- برای رفع باد سیاه  .  بند  های 96و98- برای دفع مكروهات  .  بند 97- برای رهائی از زندان  .  بند 100- برای استجابت سریع دعا .

6

http://www.binaa.ir/varied/43-2aj/77-m2aj.html

گوگل

 

http://1magehut.com/images/vrj467jt6tab1ub3853.jpg

گوگل

امام زمان ...

 

 

 

 

 

یا اباصالح

 

 

 

 

 

http://www.shamim.mihanblog.com/post/archive/1386/5

گوگل

سایه ی معشوق ...

سید على شفیعى
 
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما بدو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود


حضرت صاحب‏الامر، سلام‏الله‏علیه، در یكى از نامه‏هاى شریف خود به جناب شیخ مفید، رضوان‏الله‏علیه، چنین نوشت:
... انا غیر مهملین لمراعاتكم ولا ناسین لذكركم و لولا ذلك لنزل بكم اللاواء و اصطلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله... (1)
جدا كه ما در مراقبت و مواظبت از شما كوتاهى نمى‏كنیم و شما را از یاد نمى‏بریم و اگر جز این بود هر آینه بر شما بلا نازل مى‏گردید و شما را دشمنان در كام خود فرو مى‏بردند. پس تقواى الهى را مراعات كنید.

http://www.shamim.mihanblog.com/post/archive/1386/5

شمیم یار

http://www.shamim.mihanblog.com/post/category/7