مناسبتهای ماه ربیع الاول

مناسبتهای ماه ربیع الاول*اول ربیع الاول: هجرت رسول خدا"ص" از مکه به مدینه(مبداتاریخ مسلمانان)-لیله المبیت(شبی که علی"ع" دربستر پیامبر"ص" خوابید(1 ق
*
چهارم ربیع الاول: پیامبر"ص" درغار ثور(1 ق
*
پنجم ربیع الاول: وفات حضرت سکینه"س"(117ق
*
هشتم ربیع الاول: شهادت امام حسن عسگری(260ق)-آغاز امامت حضرت مهدی"عج)(260ق
*
دهم ربیع الاول: وفات جناب عبدالمطلب جد رسول خدا"ص"(45قبل از هجرت
*
دوازدهم ربیع الاول: میلاد مبارک پیامبر اسلام "ص"(بروایت اهل سنت-عام الفیل
*
چهاردهم ربیع الاول: هلاکت یزیدبن معاویه ملعون(64ق
*
هفدهم ربیع الاول: میلاد مبارک پیامبر اسلام "ص"(عام الفیل-570میلادی-53سال قبل ازهجرت)-میلاد حضرت امام صادق"ع"(83ق

*
بیست ودوم ربیع الاول: غزوه بنی نضیر وبخشیدن "فدک "از پیامبر"ص" به فاطمه زهرا"س"(4ق
*
بیست وششم ربیع الاول: صلح امام حسن"ع" با معاویه(41ق

ادعیه ویژه حضرت ولیعصر(عج)

http://www.maktabvahy.com/showart.aspx?id=189

 

حدیث روز
قال النبی صلی الله علیه و آله
السلام اسم من اسماء الله تعالی فافشوه بینكم
سلام نامی از نام های خدای بلند مرتبه است پس آن را بین خودتان رواج دهید
مشكاه الانوار صفحه 349

http://www.maktabvahy.com/showart.aspx?id=189

http://www.3noqte.com/main/vije-9rabi/7241-rooz-shomar-mah-rabi

روز شمار مناسبت های ماه ربیع الاول:

شب اوّل:
این شب به نام «لیلة المبیت» مزیّن است، در این شب یك حادثه مهمّ تاریخى واقع شد و آن این كه در سال سیزدهم بعثت، رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از مكّه به قصد هجرت به سوى مدینه، از شهر خارج شد و در «غار ثور» پنهان گردید و امیر مؤمنان على(علیه السلام) براى اغفال دشمنان، فداكارانه در بستر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) خوابید ...........

http://www.3noqte.com/main/vije-9rabi/7241-rooz-shomar-mah-rabi

منزلت روز نهم ربیع الاول ( عید بقر = شروع امامت حضرت امام زمان عج )

منزلت روز نهم ربیع الاول

علامه مجلسی درکتاب بحارالانوار روایتی طولان یرا در فضیلت این روز نقل می کند که به قسمتی ازآن اشاره می شود:
احمدبن اسحاق گفته است که با جماعتی ازبرادرانم به دیدار حضرت امام حسن عسکری (ع) رفتیم و برای دخول اجازه خواستیم و ایشان هم اجازه فرمودند. بنابراین درچنین روزی ( روز نهم ربیع الاول ) خدمت ایشان رسیدیم. آن حضرت به هریک ازخدمتکاران اشاره فرمودکه تا جاییکه امکان دارد لباس نو بپوشید ودردستان ایشان ،عود سوزی قرارداشت که عودی درآن می سوخت . به ایشان عرض کردیم: پدران و مادران ما به فدای شما یا فرزند رسول خدا (ص) ! آیا دراین روز برای اهل بیت شادی راتجدید می کنید؟ ایشان فرمودند: ...

" و چه روزی نزد اهل بیت ازاین روز بزرگتر است ؟ ! پدرم (ع) به من خبر داد که حذیفه بن یمان درچنین روزی به خدمت جدم رسول خدا (ص) رسید . حذیفه می گوید: آقایم امیر المومنین را به همراه دو فرزندشان حسن و حسین (ع) دیدم که با رسول خدا (ص) درحال خوردن می باشند و رسول خدا (ص) به آنها می نگرد و با تبسم به فرزندانش حسن و حسین (ع) می گوید : بخورید !که به برکت این روز برشما گواراباد. این روز ، روزی است که خداونددرآن ، دشمنان خود و دشمنان جدشما راهلاک می کند و دعاءمادرشما رادراین روز اجابت می کند. بخورید! این روز ، روزی است که خداوند اعمال شیعیان ودوستان شما رادرآن قبول می کند . بخورید! این روز ، روزی است که این فرموده خداوند : (( این است خانه های ایشان که چون ظلم کردند همه ویران شد.)) تصدیق می گردد.
بخورید! این روز،روزی است که شوکت دشمن جدشما شکسته می شود.
بخورید! این روز ، روزی است که فرعون اهل بیت من و ظلم کننده و غاصب حق اهل بیت من ، زیان می بیند. بخورید! این روز،روزی است که خداوند به اعمال آنها توجه کرد واعمال توجه کردو اعمال آنها راباطل ونابودگردانید. حذیفه می گوید: گفتم ای رسول خدا!آیا درامت و اصحاب شما کسی حرمت این روز را ازبین برده است؟ رسول خدا(ص) فرمود: آری یا حذیفه . منافقین که خیری درآنهانیست درراس آنهابودندوریارادرامت من بکارگرفتندوامتم رابه سوی خود خواندندوبسیاری بلاومحنت رابه دوش گرفتندومردم راازراه خدابازداشتندوکتاب خداراتحریف نمودند وسنتم راتغییر دادند وبرارث فرزندم احاطه یافتند. البته روایت به اینجا ختم نمی گردد بلکه حضرت رسول (ص) درادامه ویژگیهای دیگر آنها و مطالب دیگری رانیز بیان می فرماید.
مرحوم مجلسی پس ازذکر این حدیث ، روایتی دیگری رانیز ازملاقات حذیفه با حضرت علی (ع) نقل می کند که حضرت علی (ع) ملاقاتی راکه حذیفه با حضرت رسول (ص) داشت به یاد او می آورد ودرادامه هفتاد ودو اسم برای روزنهم ربیع الاول ذکر می فرماید که برخی ازآنها بدین قرارند: " یوم الغدیرالثانی ، یوم رفع القلم ، یوم العافیه، یوم عید الله الاکبر، یوم یستجاب فیه الدعاء، یوم التوبه ، یوم یقبل الله اعمال الشیعه و..."
شیخ عباس قمی درمفاتیح الجنان درفضیلت این روز چنین می گوید:
روز عید بزرگ و عید بقر است وازبرای آن شرح بزرگی است که درجای خود ذکر شده و روایتی نقل شده که هر که دراین روز چیزی انفاق کند گناهانش آمرزیده شود.و گفته اند که مستحب است دراین روز اطعام برادران مومن و خشنود گردانیدن ایشان و توسعه دادن درنفقه و پوشیدن جامه های نو و شکر و عبادت حقتعالی کردن.
واین روز ،روز برطرف شدن غمها است وروز بسیار شریفی است و چون روزهشتم ماه وفات امام حسن عسکری (ع)بوده این روز، روزاول امامت حضرت صاحب الزمان (عج) و سبب مزید شرافتش خواهد بود.
نهم ربیع الاول ، روزدرخشش نورامید دردل مستضعفان مبارک باد!
نهم ربیع الاول ،سال روز نخستین روزامامت حضرت مهدی (ع) برهمه منتظران مبارک باد!
نهم ربیع الاول ، مدرکی برای تدام خط " غدیر"درجلوه خورشید پس ابر است .
ولایت ورهبری عشق مبارک باد!نهم ربیع الاول روز تقسیم شکو فه هاب لبخند برهمه منتظران حضرتش مبارک باد!

http://www.iranclubs.org/forums/archive/index.php/t-4252.html